NKCx Styr- och Expertgrupp

Det finns en gemensam styrgrupp för NKCx (som omfattar både analys- och processregistret).

 

Styrgruppens ansvar är:

· Dra upp riktlinjer för framtida användning

· Leda verksamheten i enlighet med särskilt styrdokument för kvalitetsregister

· Gå igenom och prioritera förslag till ändringar

· Ta beslut om uttag av data som rör fler än ett landsting

 

Styrgruppsmedlemmar

Joakim Dillner -Registerhållare NKCx Analys/ Ordförande Styrgrupp

Professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet och chef för Centrum för Cervixcancerprevention (ansvarar för HPV-testningen i Stockholm/ Gotland,  leder arbetet med referenscentret för HPV samt …) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Björn Strander -Registerhållare NKCx Process/ Ordförande Expertgrupp/ RCC Väst

Överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset med över 10 års erfarenhet av att organisera screeningprogram och driva Processregistret (Cytburken).

Pär Sparén

Professor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet, med stor erfarenhet inom epidemiologi, biostatistik och av att driva och analysera data från stora hälsodataregister.

Bengt Andrae - RCC Uppsala/Örebro

Överläkare vid Kvinnokliniken i Gävle

Christer Borgfeldt - RCC Syd

Överläkare vid Kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Lund (Region Skåne)

Kristina Elfgren - RCC Stockholm/Gotland

Överläkare vid Kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset

Caroline Lilliecreutz - RCC Sydöst

Överläkare vid Kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping

Pia Collberg - RCC Nord

Överläkare vid Mödrahälsovården i Östersund (Jämtland)

 

Utöver styrgruppen finns en utvidgad expertgrupp, som regelbundet sammanträder tillsammans med styrgruppen:

Expertgruppens roll är:

·         Kvalitetssäkring av vårdkedjan för förebyggande av cervixcancer

Expertgruppens medlemmar:

Keng-Ling Wallin

Cytodiagnostiker och programkoordinator för EQUALIS expertgrupp för cervixcancerprevention

Sven Törnberg

Docent och onkolog Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland med stor kompetens inom screeningorganisation och epidemiologi.

Irene Silverlo

Cytodiagnostiker och vårdenhetschef vid Enheten för Klinisk patologi och cytologi/ Laboratoriemedicin i Gävle

Henrik Edvardsson

Klinisk cytolog vid Centralsjukhuset i Karlstad (Värmland)

Anders Hjerpe

Professor emeritus i klinisk cytologi vid Karolinska Institutet och vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Anna Palmstierna

Utvecklingsbarnmorska Regionalt cancercentrum syd/Kunskapscentrum Kvinnohälsa Region Skåne.

Magnus Hultdin

Universitetslektor vid Institutionen för medicinsk biovetenskap vid Umeå Universitet och vid Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Peter Horal

Docent vid Avdelningen för infektionssjukdomar på Göteborgs Universitet och vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Medlemmarna i styr- och expertgruppen har en stor gemensam kompetens och förankring i specialistföreningarna inom områdena: gynekologi, klinisk cytologi, medicinsk mikrobiologi och epidemiologi. Styrgruppsmedlemmarna är tillika de olika RCC områdenas representanter.