Sammanställning - Antal/andel kvinnor aktuella för inbjudan per län 2017

  Antal Andel (%)
Län Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Data
saknas
Kallade
i tid
Sent
kallade
Utan
kallelse
Data
saknas
Stockholm 419946 413414 5422 813 297 98.4 1.3 0.2 0.1
Uppsala 62095 59242 2762 51 40 95.4 4.4 0.1 0.1
Södermanland 43620 41251 840 389 1140 94.6 1.9 0.9 2.6
Östergötland 72282 69854 934 1483 11 96.6 1.3 2.1 0.0
Jönköping 54496 51418 1712 1013 353 94.4 3.1 1.9 0.6
Kronoberg 29632 29191 368 68 5 98.5 1.2 0.2 0.0
Kalmar 33750 32295 1023 416 16 95.7 3.0 1.2 0.0
Gotland 8481 8361 107 13 0 98.6 1.3 0.2 0.0
Blekinge 22824 21201 522 117 984 92.9 2.3 0.5 4.3
Skåne 222502 216471 4410 1118 503 97.3 2.0 0.5 0.2
Halland 49263 47788 1430 30 15 97.0 2.9 0.1 0.0
Västra Götaland 279348 270348 6759 1885 356 96.8 2.4 0.7 0.1
Värmland 40688 39433 899 334 22 96.9 2.2 0.8 0.1
Örebro 46589 45892 597 93 7 98.5 1.3 0.2 0.0
Västmanland 42002 40838 759 333 72 97.2 1.8 0.8 0.2
Dalarna 41204 39910 811 217 266 96.9 2.0 0.5 0.6
Gävleborg 42129 41625 390 93 21 98.8 0.9 0.2 0.0
Västernorrland 35896 35009 797 88 2 97.5 2.2 0.2 0.0
Jämtland 19391 18993 311 25 62 97.9 1.6 0.1 0.3
Västerbotten 42659 41818 483 68 290 98.0 1.1 0.2 0.7
Norrbotten 36428 35449 796 11 172 97.3 2.2 0.0 0.5