Sammanställning - Antal/andel kvinnor aktuella för inbjudan per län 2016

  Antal Andel (%)
Län Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Data
saknas
Kallade
i tid
Sent
kallade
Utan
kallelse
Data
saknas
Stockholm 413874 407337 6035 272 230 98.4 1.5 0.1 0.1
Uppsala 61065 58290 1331 1186 258 95.5 2.2 1.9 0.4
Södermanland 43092 39906 749 1096 1341 92.6 1.7 2.5 3.1
Östergötland 71408 70121 1019 205 63 98.2 1.4 0.3 0.1
Jönköping 53941 52106 833 948 54 96.6 1.5 1.8 0.1
Kronoberg 29170 28586 519 55 10 98.0 1.8 0.2 0.0
Kalmar 33334 30554 1006 1288 486 91.7 3.0 3.9 1.5
Gotland 8467 8311 156 0 0 98.2 1.8 0.0 0.0
Blekinge 22797 21067 503 140 1087 92.4 2.2 0.6 4.8
Skåne 220454 215876 3581 572 425 97.9 1.6 0.3 0.2
Halland 48509 46495 1793 118 103 95.8 3.7 0.2 0.2
Västra Götaland 276619 267581 7578 1126 334 96.7 2.7 0.4 0.1
Värmland 40431 38375 1017 1032 7 94.9 2.5 2.6 0.0
Örebro 45813 45127 624 58 4 98.5 1.4 0.1 0.0
Västmanland 41576 39839 1289 382 66 95.8 3.1 0.9 0.2
Dalarna 40976 39726 788 199 263 96.9 1.9 0.5 0.6
Gävleborg 41716 41276 401 31 8 98.9 1.0 0.1 0.0
Västernorrland 35584 34061 1246 269 8 95.7 3.5 0.8 0.0
Jämtland 19215 18717 366 68 64 97.4 1.9 0.4 0.3
Västerbotten 42226 41340 507 76 303 97.9 1.2 0.2 0.7
Norrbotten 36603 35311 1015 104 173 96.5 2.8 0.3 0.5