Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2017
Uppsala

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Data
saknas
Kallade
i tid
Sent
kallade
Utan
kallelse
Data
saknas
Håbo 3494 3331 158 3 2 95.3 4.5 0.1 0.1
Älvkarleby 1313 1247 63 1 2 95.0 4.8 0.1 0.2
Knivsta 3259 3138 118 1 2 96.3 3.6 0.0 0.1
Heby 1922 1805 113 3 1 93.9 5.9 0.2 0.1
Tierp 3043 2895 142 5 1 95.1 4.7 0.2 0.0
Uppsala 39233 37448 1728 33 24 95.5 4.4 0.1 0.1
Enköping 6826 6495 318 5 8 95.2 4.7 0.1 0.1
Östhammar 3005 2883 122 0 0 95.9 4.1 0.0 0.0