Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2016
Uppsala

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Data
saknas
Kallade
i tid
Sent
kallade
Utan
kallelse
Data
saknas
Håbo 3465 3344 41 74 6 96.5 1.2 2.1 0.2
Älvkarleby 1327 1262 27 34 4 95.1 2.0 2.6 0.3
Knivsta 3147 3013 49 78 7 95.7 1.6 2.5 0.2
Heby 1906 1813 46 41 6 95.1 2.4 2.2 0.3
Tierp 3019 2890 61 64 4 95.7 2.0 2.1 0.1
Uppsala 38493 36769 877 665 182 95.5 2.3 1.7 0.5
Enköping 6708 6310 181 173 44 94.1 2.7 2.6 0.7
Östhammar 3000 2889 49 57 5 96.3 1.6 1.9 0.2