Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2017
Gotland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Data
saknas
Kallade
i tid
Sent
kallade
Utan
kallelse
Data
saknas
Gotland 8481 8361 107 13 0 98.6 1.3 0.2 0.0