Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2016
Gotland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Data
saknas
Kallade
i tid
Sent
kallade
Utan
kallelse
Data
saknas
Gotland 8467 8311 156 0 0 98.2 1.8 0.0 0.0