Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2017
Blekinge

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Data
saknas
Kallade
i tid
Sent
kallade
Utan
kallelse
Data
saknas
Olofström 1772 1564 120 10 78 88.3 6.8 0.6 4.4
Karlskrona 10003 9317 211 62 413 93.1 2.1 0.6 4.1
Ronneby 3973 3701 48 15 209 93.2 1.2 0.4 5.3
Karlshamn 4567 4316 55 18 178 94.5 1.2 0.4 3.9
Sölvesborg 2509 2303 88 12 106 91.8 3.5 0.5 4.2