Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2016
Blekinge

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Data
saknas
Kallade
i tid
Sent
kallade
Utan
kallelse
Data
saknas
Olofström 1769 1596 79 13 81 90.2 4.5 0.7 4.6
Karlskrona 9943 9210 217 68 448 92.6 2.2 0.7 4.5
Ronneby 3924 3611 49 19 245 92.0 1.2 0.5 6.2
Karlshamn 4654 4390 44 28 192 94.3 0.9 0.6 4.1
Sölvesborg 2507 2260 114 12 121 90.1 4.5 0.5 4.8