Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2017
Halland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Data
saknas
Kallade
i tid
Sent
kallade
Utan
kallelse
Data
saknas
Hylte 1392 1281 104 5 2 92.0 7.5 0.4 0.1
Halmstad 15760 15201 547 6 6 96.5 3.5 0.0 0.0
Laholm 3457 3354 101 1 1 97.0 2.9 0.0 0.0
Falkenberg 6264 6095 163 3 3 97.3 2.6 0.0 0.0
Varberg 9440 9221 213 4 2 97.7 2.3 0.0 0.0
Kungsbacka 12950 12636 302 11 1 97.6 2.3 0.1 0.0