Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2016
Halland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Data
saknas
Kallade
i tid
Sent
kallade
Utan
kallelse
Data
saknas
Hylte 1373 1259 93 6 15 91.7 6.8 0.4 1.1
Halmstad 15556 14802 651 64 39 95.2 4.2 0.4 0.3
Laholm 3366 3209 124 19 14 95.3 3.7 0.6 0.4
Falkenberg 6158 5892 259 2 5 95.7 4.2 0.0 0.1
Varberg 9263 8988 245 11 19 97.0 2.6 0.1 0.2
Kungsbacka 12793 12345 421 16 11 96.5 3.3 0.1 0.1