Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2016
Örebro

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Data
saknas
Kallade
i tid
Sent
kallade
Utan
kallelse
Data
saknas
Lekeberg 1161 1148 12 1 0 98.9 1.0 0.1 0.0
Laxå 644 640 4 0 0 99.4 0.6 0.0 0.0
Hallsberg 2229 2201 24 4 0 98.7 1.1 0.2 0.0
Degerfors 1222 1201 21 0 0 98.3 1.7 0.0 0.0
Hällefors 793 777 14 2 0 98.0 1.8 0.3 0.0
Ljusnarsberg 525 515 9 1 0 98.1 1.7 0.2 0.0
Örebro 25246 24856 353 34 3 98.5 1.4 0.1 0.0
Kumla 3516 3473 40 3 0 98.8 1.1 0.1 0.0
Askersund 1431 1409 20 2 0 98.5 1.4 0.1 0.0
Karlskoga 4317 4271 44 2 0 98.9 1.0 0.0 0.0
Nora 1464 1449 13 2 0 99.0 0.9 0.1 0.0
Lindesberg 3265 3187 70 7 1 97.6 2.1 0.2 0.0