Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2017
Örebro

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Data
saknas
Kallade
i tid
Sent
kallade
Utan
kallelse
Data
saknas
Lekeberg 1204 1187 15 2 0 98.6 1.2 0.2 0.0
Laxå 656 650 6 0 0 99.1 0.9 0.0 0.0
Hallsberg 2247 2217 22 8 0 98.7 1.0 0.4 0.0
Degerfors 1238 1224 12 2 0 98.9 1.0 0.2 0.0
Hällefors 799 779 20 0 0 97.5 2.5 0.0 0.0
Ljusnarsberg 545 533 11 1 0 97.8 2.0 0.2 0.0
Örebro 25869 25464 362 38 5 98.4 1.4 0.1 0.0
Kumla 3566 3524 27 14 1 98.8 0.8 0.4 0.0
Askersund 1426 1412 8 6 0 99.0 0.6 0.4 0.0
Karlskoga 4305 4261 39 5 0 99.0 0.9 0.1 0.0
Nora 1470 1451 16 3 0 98.7 1.1 0.2 0.0
Lindesberg 3264 3190 59 14 1 97.7 1.8 0.4 0.0