Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2017
Västmanland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Data
saknas
Kallade
i tid
Sent
kallade
Utan
kallelse
Data
saknas
Skinnskatteberg 538 528 6 4 0 98.1 1.1 0.7 0.0
Surahammar 1418 1385 17 13 3 97.7 1.2 0.9 0.2
Kungsör 1155 1121 20 10 4 97.1 1.7 0.9 0.3
Hallstahammar 2309 2221 73 14 1 96.2 3.2 0.6 0.0
Norberg 736 696 7 32 1 94.6 1.0 4.3 0.1
Västerås 25010 24486 343 149 32 97.9 1.4 0.6 0.1
Sala 3235 3150 47 34 4 97.4 1.5 1.1 0.1
Fagersta 1903 1776 92 28 7 93.3 4.8 1.5 0.4
Köping 3788 3662 83 31 12 96.7 2.2 0.8 0.3
Arboga 1910 1813 71 18 8 94.9 3.7 0.9 0.4