Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2016
Gävleborg

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Data
saknas
Kallade
i tid
Sent
kallade
Utan
kallelse
Data
saknas
Ockelbo 749 739 9 1 0 98.7 1.2 0.1 0.0
Hofors 1253 1231 20 1 1 98.2 1.6 0.1 0.1
Ovanåker 1492 1476 14 2 0 98.9 0.9 0.1 0.0
Nordanstig 1246 1228 17 1 0 98.6 1.4 0.1 0.0
Ljusdal 2497 2452 32 13 0 98.2 1.3 0.5 0.0
Gävle 16516 16378 126 8 4 99.2 0.8 0.0 0.0
Sandviken 5600 5547 52 1 0 99.1 0.9 0.0 0.0
Söderhamn 3377 3347 28 1 1 99.1 0.8 0.0 0.0
Bollnäs 3641 3598 41 2 0 98.8 1.1 0.1 0.0
Hudiksvall 5345 5280 62 1 2 98.8 1.2 0.0 0.0