Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2017
Gävleborg

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Data
saknas
Kallade
i tid
Sent
kallade
Utan
kallelse
Data
saknas
Ockelbo 759 745 12 1 1 98.2 1.6 0.1 0.1
Hofors 1294 1269 22 2 1 98.1 1.7 0.2 0.1
Ovanåker 1505 1496 8 1 0 99.4 0.5 0.1 0.0
Nordanstig 1302 1290 12 0 0 99.1 0.9 0.0 0.0
Ljusdal 2508 2408 16 72 12 96.0 0.6 2.9 0.5
Gävle 16648 16474 161 9 4 99.0 1.0 0.1 0.0
Sandviken 5655 5590 59 5 1 98.9 1.0 0.1 0.0
Söderhamn 3397 3368 29 0 0 99.1 0.9 0.0 0.0
Bollnäs 3711 3679 30 1 1 99.1 0.8 0.0 0.0
Hudiksvall 5350 5306 41 2 1 99.2 0.8 0.0 0.0