Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2017
Västernorrland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Data
saknas
Kallade
i tid
Sent
kallade
Utan
kallelse
Data
saknas
Ånge 1211 1190 21 0 0 98.3 1.7 0.0 0.0
Timrå 2745 2708 35 2 0 98.7 1.3 0.1 0.0
Härnösand 3400 3300 82 17 1 97.1 2.4 0.5 0.0
Sundsvall 15759 15341 376 42 0 97.3 2.4 0.3 0.0
Kramfors 2254 2179 56 19 0 96.7 2.5 0.8 0.0
Sollefteå 2422 2354 67 1 0 97.2 2.8 0.0 0.0
Örnsköldsvik 8105 7937 160 7 1 97.9 2.0 0.1 0.0