Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2016
Västernorrland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Data
saknas
Kallade
i tid
Sent
kallade
Utan
kallelse
Data
saknas
Ånge 1203 1184 19 0 0 98.4 1.6 0.0 0.0
Timrå 2698 2626 53 18 1 97.3 2.0 0.7 0.0
Härnösand 3362 3224 129 8 1 95.9 3.8 0.2 0.0
Sundsvall 15686 14908 644 132 2 95.0 4.1 0.8 0.0
Kramfors 2234 2133 83 16 2 95.5 3.7 0.7 0.1
Sollefteå 2398 2306 79 12 1 96.2 3.3 0.5 0.0
Örnsköldsvik 8003 7680 239 83 1 96.0 3.0 1.0 0.0