Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2016
Jämtland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Data
saknas
Kallade
i tid
Sent
kallade
Utan
kallelse
Data
saknas
Ragunda 658 640 14 4 0 97.3 2.1 0.6 0.0
Bräcke 791 780 7 1 3 98.6 0.9 0.1 0.4
Krokom 2201 2173 19 2 7 98.7 0.9 0.1 0.3
Strömsund 1352 1311 33 2 6 97.0 2.4 0.1 0.4
Åre 1797 1762 29 2 4 98.1 1.6 0.1 0.2
Berg 849 837 5 2 5 98.6 0.6 0.2 0.6
Härjedalen 1255 1236 14 1 4 98.5 1.1 0.1 0.3
Östersund 10312 9978 245 54 35 96.8 2.4 0.5 0.3