Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2017
Jämtland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Data
saknas
Kallade
i tid
Sent
kallade
Utan
kallelse
Data
saknas
Ragunda 671 656 11 2 2 97.8 1.6 0.3 0.3
Bräcke 790 771 14 1 4 97.6 1.8 0.1 0.5
Krokom 2198 2162 24 3 9 98.4 1.1 0.1 0.4
Strömsund 1361 1333 24 1 3 97.9 1.8 0.1 0.2
Åre 1857 1834 20 1 2 98.8 1.1 0.1 0.1
Berg 839 827 7 1 4 98.6 0.8 0.1 0.5
Härjedalen 1220 1199 14 4 3 98.3 1.1 0.3 0.2
Östersund 10455 10211 197 12 35 97.7 1.9 0.1 0.3