NKCx - Vävnadsprov-uppföljning efter CIN2+ cell diagnos.

  Antal
diagnosticerade
Andel (%) som
följts upp
med vävnadsprov
Antal med
utebliven
Län kvinnor 2016 inom 3 månader inom 1 år uppföljning
Stockholm 1952 85 97 47
Uppsala 289 73 97 7
Södermanland 150 80 95 2
Östergötland 481 84 93 32
Jönköping 263 70 96 7
Kronoberg 166 59 93 4
Kalmar 313 86 99 3
Gotland 57 80 96 1
Blekinge 163 66 98 2
Halland 209 68 98 0
Skåne 1427 58 92 85
Västra Götaland 1835 49 96 38
Värmland 468 65 98 3
Örebro 252 54 97 4
Västmanland 182 78 99 1
Dalarna 199 76 95 6
Gävleborg 142 64 90 7
Västernorrland 229 52 98 1
Jämtland 174 21 99 1
Västerbotten 458 45 97 8
Norrbotten 203 78 99 2
Total 9612 66 96 261

CIN2+ Diagnoskoder: M69719, M74007, M80009, M80702, M80703, M81403
Uppdaterad 09APR2018 12:31:54