Diagram

 

 Täckningsgrad i Riket
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
00 2003 78.8 74.1 75.1 77.1 80.3 77.6 82.3
00 2004 79.3 72.8 75.5 78.0 80.8 78.1 82.5
00 2005 79.0 71.3 75.0 78.1 80.0 77.6 82.8
00 2006 78.9 69.8 74.6 77.9 79.5 77.2 83.6
00 2007 79.1 69.1 75.2 77.9 79.7 77.3 84.0
00 2008 80.1 72.5 77.2 79.0 80.2 78.5 84.3
00 2009 80.4 76.6 78.2 79.3 80.1 79.1 83.7
00 2010 80.1 77.8 77.5 78.3 79.6 78.6 84.1
00 2011 79.2 78.0 76.4 77.3 78.3 77.6 83.7
00 2012 79.7 81.3 77.5 77.8 78.4 78.4 83.5
00 2013 80.5 87.4 79.1 78.7 79.4 79.9 82.3
00 2014 81.3 91.3 80.3 79.3 79.5 80.9 82.7
00 2015 81.7 91.9 81.5 79.6 79.5 81.3 83.0
00 2016 82.4 90.3 83.6 80.4 79.9 81.9 83.8
00 2017 82.9 89.2 85.6 81.1 79.9 82.4 84.4

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:12:56