Diagram

 

 Täckningsgrad i Stockholm
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
01 2003 78.1 75.7 77.6 75.0 78.6 76.7 82.5
01 2004 76.8 70.8 76.6 74.2 77.1 75.3 81.4
01 2005 75.3 71.2 74.5 73.2 74.6 73.7 80.4
01 2006 73.3 68.4 71.8 71.6 72.0 71.5 78.9
01 2007 73.5 68.0 72.7 72.7 72.5 72.2 77.7
01 2008 74.8 70.3 75.4 74.9 73.6 74.1 76.7
01 2009 75.2 72.2 76.4 76.1 74.0 75.1 75.6
01 2010 74.6 70.3 74.4 74.1 72.4 73.2 79.6
01 2011 74.5 73.4 73.1 73.4 72.1 72.9 80.0
01 2012 74.2 76.3 71.7 72.6 72.9 72.9 78.6
01 2013 74.7 82.6 72.1 72.9 74.4 74.3 76.1
01 2014 74.5 83.9 71.9 73.0 73.4 74.0 76.0
01 2015 73.9 83.0 72.1 72.2 72.8 73.5 75.4
01 2016 75.1 82.1 74.4 73.3 73.6 74.5 77.4
01 2017 75.8 81.8 74.9 73.8 73.1 74.6 80.4

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:12:56