Diagram

 

 Täckningsgrad i Uppsala
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
03 2003 67.5 49.8 57.5 63.2 68.9 62.5 82.5
03 2004 67.5 45.9 58.5 63.9 69.1 62.4 82.3
03 2005 69.0 45.1 62.8 66.4 69.4 64.2 82.8
03 2006 69.4 44.5 64.1 67.8 69.2 64.8 82.6
03 2007 70.1 46.9 65.0 69.3 70.3 66.2 81.3
03 2008 70.2 49.1 63.4 70.0 70.3 66.4 80.9
03 2009 69.1 50.0 61.8 68.5 68.9 65.2 80.3
03 2010 68.1 48.9 60.4 68.0 68.3 64.4 79.1
03 2011 65.7 47.7 59.4 66.1 65.4 62.3 75.8
03 2012 66.6 56.4 59.8 66.4 65.9 63.7 75.3
03 2013 68.9 62.0 60.8 69.1 68.5 66.5 76.4
03 2014 72.0 65.1 62.5 72.5 72.2 69.6 79.6
03 2015 74.8 78.6 67.3 74.7 73.8 73.5 79.0
03 2016 77.9 84.1 71.2 77.8 75.9 76.8 81.6
03 2017 78.3 88.9 74.4 77.0 74.5 77.3 81.6

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:12:56