Diagram

 

 Täckningsgrad i Södermanland
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
04 2003 77.2 64.7 66.9 71.8 78.5 73.0 87.2
04 2004 80.8 66.1 73.5 80.3 77.9 77.2 89.1
04 2005 78.4 58.2 72.8 75.5 76.4 73.9 88.8
04 2006 78.8 49.3 68.9 74.5 79.4 73.5 91.1
04 2007 75.9 45.1 66.3 73.5 77.3 71.5 86.1
04 2008 72.7 39.4 68.6 74.1 72.1 69.5 80.0
04 2009 67.4 40.2 67.1 66.2 69.0 65.2 72.8
04 2010 67.0 35.1 63.3 65.5 68.9 63.8 74.7
04 2011 66.5 36.0 58.3 64.3 66.6 61.7 78.5
04 2012 73.3 45.7 71.0 74.5 72.0 70.3 81.1
04 2013 80.5 84.3 82.1 79.2 76.7 79.1 83.9
04 2014 82.8 97.4 84.3 83.1 77.3 82.4 84.0
04 2015 81.7 96.7 81.5 81.9 76.2 81.1 83.3
04 2016 80.6 77.9 84.5 81.8 75.1 79.2 84.5
04 2017 81.9 74.4 88.2 84.4 75.7 80.6 85.6

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:12:56