Diagram

 

 Täckningsgrad i Östergötland
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
05 2003 70.0 75.3 69.6 70.7 68.3 70.1 69.7
05 2004 75.7 81.1 75.9 77.5 75.6 76.9 72.7
05 2005 79.8 79.5 79.9 81.8 80.9 80.9 77.1
05 2006 80.4 78.3 79.5 82.3 79.9 80.5 80.1
05 2007 81.1 76.7 80.5 82.8 79.9 80.8 82.0
05 2008 80.4 71.9 78.4 80.7 77.7 78.3 85.9
05 2009 79.5 68.2 77.3 78.7 77.6 77.0 86.2
05 2010 76.8 65.1 72.7 75.0 75.9 73.9 84.6
05 2011 75.8 72.9 71.4 74.6 74.8 74.0 81.1
05 2012 77.1 84.4 73.6 76.3 75.3 76.4 79.1
05 2013 76.9 88.4 73.8 76.0 74.6 76.5 77.9
05 2014 78.9 94.7 78.9 77.9 75.9 79.3 77.6
05 2015 80.0 94.3 81.5 78.7 76.4 80.2 79.2
05 2016 83.3 96.3 86.1 81.4 79.3 83.3 83.1
05 2017 86.5 100.0 92.0 84.6 81.0 86.9 85.4

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:12:56