Diagram

 

 Täckningsgrad i Jönköping
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
06 2003 86.5 90.0 79.9 87.6 87.9 86.6 86.1
06 2004 84.9 86.0 80.2 86.6 86.7 85.5 83.1
06 2005 83.4 79.4 79.1 88.0 84.9 84.7 80.2
06 2006 82.6 70.6 83.7 88.4 85.7 85.0 76.3
06 2007 84.6 72.5 86.8 87.6 87.2 85.9 81.3
06 2008 85.8 72.7 85.6 87.1 88.6 86.1 85.0
06 2009 86.2 86.3 83.7 86.0 88.5 86.6 85.2
06 2010 84.4 88.4 83.7 84.9 84.2 84.8 83.6
06 2011 83.0 80.5 83.6 84.7 84.2 83.9 80.6
06 2012 82.9 67.8 86.2 83.7 84.2 82.6 83.5
06 2013 85.6 70.5 91.8 85.6 86.8 85.4 86.0
06 2014 86.2 83.6 89.9 86.6 85.9 86.5 85.3
06 2015 87.9 96.8 88.8 87.7 86.7 88.5 86.2
06 2016 85.1 87.9 85.3 85.9 83.6 85.1 85.0
06 2017 84.1 81.0 88.6 85.7 82.5 84.5 82.8

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:12:56