Diagram

 

 Täckningsgrad i Kronoberg
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
07 2003 75.8 59.3 70.3 76.2 76.0 73.5 81.9
07 2004 72.3 53.9 70.2 75.4 74.5 72.0 73.0
07 2005 72.5 52.4 69.2 76.2 73.2 71.5 75.1
07 2006 74.3 58.6 70.5 77.6 75.3 73.6 76.1
07 2007 75.6 63.8 73.0 77.3 76.1 74.7 77.9
07 2008 76.3 66.2 74.2 78.1 75.9 75.4 78.5
07 2009 75.1 65.3 73.3 75.5 74.6 73.7 78.5
07 2010 72.7 60.5 69.2 73.5 73.0 71.2 76.4
07 2011 71.2 60.5 67.3 72.0 71.6 69.9 74.6
07 2012 70.3 59.9 67.5 71.6 70.6 69.3 73.2
07 2013 70.0 61.1 65.6 70.7 68.7 68.0 75.3
07 2014 69.7 68.4 68.5 71.6 67.3 69.1 71.4
07 2015 71.2 77.7 70.5 71.7 67.0 70.4 73.5
07 2016 71.9 83.2 72.6 71.1 66.3 71.0 74.5
07 2017 71.5 86.0 75.8 72.9 66.5 72.6 68.2

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:12:56