Diagram

 

 Täckningsgrad i Kalmar
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
08 2003 87.9 74.2 77.8 82.3 92.9 85.0 94.6
08 2004 88.6 66.0 76.9 83.5 92.4 84.5 98.2
08 2005 90.8 64.8 76.4 86.7 94.9 86.5 100.0
08 2006 91.6 63.7 80.2 87.8 93.7 86.9 100.0
08 2007 91.5 67.9 84.9 86.4 91.0 86.3 100.0
08 2008 89.9 69.0 86.3 85.9 88.2 85.3 100.0
08 2009 88.8 74.4 90.1 85.8 85.9 85.4 96.7
08 2010 87.1 77.0 90.4 84.9 82.5 83.9 94.3
08 2011 85.8 79.0 90.4 83.9 82.1 83.6 90.9
08 2012 85.2 86.5 90.7 82.8 80.9 83.6 89.1
08 2013 85.4 94.3 89.0 82.4 81.2 84.2 88.3
08 2014 83.5 97.1 84.6 80.5 77.3 81.6 87.8
08 2015 81.4 99.1 83.7 77.7 72.7 79.0 87.2
08 2016 84.6 100.0 88.6 80.7 74.3 82.4 89.8
08 2017 89.6 99.7 95.7 87.6 82.5 88.4 92.8

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:12:56