Diagram

 

 Täckningsgrad i Gotland
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
09 2003 76.8 67.5 74.5 77.1 79.8 77.0 76.3
09 2004 77.0 67.2 72.9 76.9 80.2 76.8 77.4
09 2005 76.0 66.5 72.3 75.6 77.9 75.3 77.6
09 2006 75.6 64.2 71.6 76.0 78.9 75.5 75.8
09 2007 74.6 60.4 64.7 74.8 80.5 74.5 75.1
09 2008 73.5 57.8 65.7 71.9 79.2 72.8 75.2
09 2009 74.6 69.1 65.1 73.4 76.0 72.9 78.5
09 2010 74.0 67.7 63.6 70.5 75.1 71.3 80.1
09 2011 71.8 68.2 64.6 68.3 75.4 70.9 74.0
09 2012 69.8 74.6 66.9 66.3 67.0 67.5 75.2
09 2013 76.3 87.6 74.3 73.9 76.0 76.3 76.2
09 2014 78.1 94.1 77.7 76.3 74.9 77.9 78.8
09 2015 80.0 97.6 82.1 78.9 78.4 81.3 77.3
09 2016 80.7 94.9 83.8 79.5 77.6 81.1 79.7
09 2017 81.9 93.0 85.9 79.6 76.6 80.9 84.1

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:12:56