Diagram

 

 Täckningsgrad i Blekinge
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
10 2003 87.0 98.7 82.9 87.1 91.9 89.2 81.7
10 2004 84.9 81.8 83.1 85.1 92.1 87.0 79.8
10 2005 83.1 76.4 82.4 82.1 87.2 83.5 82.2
10 2006 78.2 59.6 75.6 74.6 81.7 76.1 83.2
10 2007 78.2 54.0 74.7 75.0 82.2 75.8 83.6
10 2008 84.2 74.9 82.0 83.8 86.5 83.8 85.3
10 2009 88.0 89.5 86.8 85.9 87.8 87.1 90.2
10 2010 90.0 95.4 86.4 86.3 91.2 89.0 92.4
10 2011 82.4 73.4 79.8 80.7 83.4 81.0 85.9
10 2012 81.6 66.1 78.3 78.7 80.1 78.0 90.8
10 2013 81.3 73.8 83.3 81.9 82.5 81.6 80.7
10 2014 83.1 80.2 85.4 83.4 84.9 84.0 80.9
10 2015 80.6 88.7 78.5 84.6 83.0 83.5 73.3
10 2016 81.1 91.6 82.1 85.5 82.6 84.5 72.3
10 2017 84.5 83.5 89.6 86.3 82.0 84.8 83.7

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:12:56