Diagram

 

 Täckningsgrad i Skåne
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
12 2003 71.5 71.4 71.3 70.3 72.9 71.5 71.4
12 2004 73.0 72.8 71.9 71.4 74.7 72.8 73.6
12 2005 73.6 72.2 72.3 72.1 75.0 73.2 74.8
12 2006 73.8 70.0 71.8 72.3 74.7 72.8 76.3
12 2007 73.7 69.0 70.9 71.6 74.4 72.2 77.7
12 2008 75.8 70.1 72.9 73.7 76.0 74.0 80.8
12 2009 77.6 76.7 74.5 75.6 77.0 76.0 82.2
12 2010 81.0 84.5 79.0 79.9 81.0 80.6 82.2
12 2011 77.0 82.3 73.3 74.9 74.9 75.4 81.8
12 2012 77.2 86.6 73.8 74.4 73.6 75.4 82.8
12 2013 76.5 89.8 74.2 74.9 73.6 76.0 78.1
12 2014 78.5 95.0 77.8 76.0 74.8 78.1 79.9
12 2015 81.1 93.1 80.8 78.4 78.2 80.5 83.0
12 2016 81.9 92.1 82.4 79.1 79.3 81.3 84.0
12 2017 81.5 88.5 84.0 78.9 78.5 80.8 83.6

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:12:56