Diagram

 

 Täckningsgrad i Halland
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
13 2003 84.2 79.6 85.7 84.3 85.8 84.7 82.9
13 2004 84.1 79.7 85.1 86.2 87.8 86.1 79.1
13 2005 82.7 78.8 84.7 83.8 86.4 84.5 78.1
13 2006 80.4 72.4 75.6 80.6 81.9 79.7 82.3
13 2007 77.3 64.4 72.6 76.2 79.6 76.0 80.7
13 2008 77.8 71.2 76.4 76.2 79.3 77.0 79.9
13 2009 83.5 90.0 84.4 82.3 85.0 84.4 81.2
13 2010 88.5 98.5 89.1 85.4 92.2 89.8 84.9
13 2011 89.8 100.0 90.4 88.7 90.9 91.3 86.0
13 2012 89.9 92.0 92.7 87.7 90.2 89.8 89.9
13 2013 90.4 88.8 95.2 88.2 90.9 90.4 90.6
13 2014 90.5 87.4 97.7 89.3 90.1 90.7 90.0
13 2015 90.7 89.0 96.8 89.1 90.2 90.7 90.5
13 2016 90.3 90.3 95.1 89.2 90.5 90.8 89.1
13 2017 92.2 98.0 96.8 90.4 91.1 92.6 91.3

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:12:56