Diagram

 

 Täckningsgrad i Västra Götaland
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
14 2003 77.5 76.9 73.2 76.8 81.1 77.7 77.1
14 2004 78.9 78.8 74.1 79.0 81.9 79.1 78.2
14 2005 79.5 78.5 73.8 80.4 81.8 79.6 79.3
14 2006 82.4 81.3 77.0 82.8 83.5 81.9 83.6
14 2007 82.7 76.0 77.8 82.4 85.1 82.0 84.8
14 2008 85.0 86.6 82.0 83.5 85.9 84.4 86.6
14 2009 84.8 88.1 83.5 83.2 85.4 84.6 85.6
14 2010 83.1 87.1 81.2 80.4 83.5 82.4 85.2
14 2011 83.8 83.1 83.2 81.5 84.3 83.0 86.2
14 2012 86.0 87.7 86.4 84.3 86.4 85.8 86.5
14 2013 87.6 96.0 88.0 85.7 87.1 87.8 87.3
14 2014 88.6 100.0 89.1 86.5 88.0 89.2 87.0
14 2015 88.5 98.6 89.8 86.1 86.9 88.5 88.4
14 2016 88.1 93.3 91.8 86.0 86.3 88.1 88.1
14 2017 87.5 89.3 93.4 85.6 85.8 87.6 87.2

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:12:56