Diagram

 

 Täckningsgrad i Värmland
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
17 2002 84.1 78.6 78.5 81.5 87.6 83.1 86.6
17 2003 83.4 73.0 75.3 80.6 89.5 82.5 85.7
17 2004 83.0 75.8 77.7 80.3 89.0 82.9 83.3
17 2005 82.8 73.9 77.2 80.3 89.3 82.7 83.1
17 2006 82.4 72.0 76.1 80.8 88.8 82.4 82.3
17 2007 82.5 72.1 76.1 81.7 88.8 82.8 81.8
17 2008 81.5 72.8 75.3 80.7 89.6 82.7 78.5
17 2009 80.2 75.1 75.1 80.0 88.2 82.1 75.7
17 2010 82.3 84.1 79.6 82.0 86.4 83.6 79.1
17 2011 84.1 93.9 83.3 83.3 88.1 86.3 78.8
17 2012 86.8 100.0 87.2 86.7 90.6 90.2 78.7
17 2013 89.0 100.0 90.0 88.9 91.7 92.9 79.6
17 2014 88.9 100.0 91.7 88.7 89.9 92.5 80.0
17 2015 89.7 100.0 93.7 88.8 90.1 93.1 81.2
17 2016 89.9 100.0 96.6 88.6 88.7 92.5 83.3

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 22JUN2017 10:40:04