Diagram

 

 Täckningsgrad i Örebro
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
18 2002 85.8 77.6 82.6 83.1 86.0 83.5 91.5
18 2003 85.1 81.3 83.6 81.0 86.2 83.4 89.5
18 2004 84.8 81.5 81.5 82.7 85.7 83.5 88.0
18 2005 83.9 76.9 80.7 82.8 85.3 82.8 86.8
18 2006 81.9 74.5 78.7 80.1 82.4 80.1 86.3
18 2007 81.0 72.5 77.0 78.8 82.9 79.4 85.1
18 2008 80.5 74.7 76.4 79.2 83.8 80.0 81.8
18 2009 78.8 78.0 76.1 79.2 82.2 79.7 76.7
18 2010 78.7 80.9 78.3 79.8 81.5 80.3 74.7
18 2011 77.7 81.9 79.3 79.9 80.6 80.3 71.0
18 2012 77.7 90.5 80.3 81.1 79.2 81.3 68.1
18 2013 79.4 98.2 82.0 81.7 80.0 83.0 69.6
18 2014 81.6 100.0 82.4 82.0 80.8 84.0 74.9
18 2015 84.3 100.0 87.6 84.4 82.0 86.6 77.6
18 2016 84.9 100.0 90.8 86.2 82.8 88.2 75.1

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 22JUN2017 10:40:04