Diagram

 

 Täckningsgrad i Västmanland
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
19 2003 84.1 64.4 74.5 81.5 83.6 79.7 94.8
19 2004 83.6 62.7 74.3 81.3 82.7 79.1 94.5
19 2005 81.6 60.3 71.4 79.6 80.2 76.8 93.0
19 2006 77.9 56.0 68.0 76.3 76.0 73.1 89.4
19 2007 78.6 73.6 68.0 77.1 76.2 75.1 87.4
19 2008 78.8 82.9 68.0 77.1 76.1 75.8 86.1
19 2009 80.1 89.7 69.5 79.1 78.4 78.3 84.4
19 2010 76.6 85.6 70.7 76.7 75.6 76.2 77.6
19 2011 76.6 80.9 75.8 77.2 76.5 77.0 75.5
19 2012 75.5 79.8 73.6 76.7 73.6 75.3 76.2
19 2013 81.2 89.8 79.3 82.1 78.3 81.0 81.7
19 2014 83.3 91.9 79.6 83.3 80.1 82.4 85.8
19 2015 83.9 90.4 84.6 83.8 81.1 83.6 84.7
19 2016 81.8 84.8 84.5 82.0 76.7 80.7 84.8
19 2017 83.3 84.2 88.9 84.4 78.1 82.8 84.9

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:12:56