Diagram

 

 Täckningsgrad i Dalarna
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
20 2003 88.8 67.4 83.2 85.6 85.4 83.6 100.0
20 2004 90.6 69.9 86.4 87.6 88.3 86.2 100.0
20 2005 91.5 67.7 87.2 90.0 88.3 87.1 100.0
20 2006 92.0 70.5 88.4 90.1 88.7 87.6 100.0
20 2007 92.4 72.6 89.8 89.5 87.4 87.3 100.0
20 2008 93.9 73.6 89.1 90.2 89.9 88.5 100.0
20 2009 92.7 75.0 90.1 89.3 89.4 88.3 100.0
20 2010 92.1 73.9 87.8 88.8 87.2 86.7 100.0
20 2011 91.7 74.1 86.5 86.8 87.7 86.0 100.0
20 2012 90.9 74.3 86.0 87.3 87.2 85.8 100.0
20 2013 89.8 74.7 87.5 87.0 84.8 84.9 100.0
20 2014 90.2 75.3 88.3 87.4 86.0 85.7 100.0
20 2015 91.0 78.1 89.7 88.0 86.2 86.5 100.0
20 2016 92.6 85.7 91.8 90.8 87.2 89.0 100.0
20 2017 92.5 88.2 91.1 90.9 85.6 88.6 100.0

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:12:56