Diagram

 

 Täckningsgrad i Gävleborg
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
21 2003 90.4 80.3 87.3 86.4 85.7 85.8 100.0
21 2004 89.1 75.8 83.5 85.8 85.7 84.6 99.4
21 2005 88.9 74.3 83.1 85.7 84.8 84.0 99.9
21 2006 90.1 81.0 83.4 86.9 85.0 85.1 100.0
21 2007 89.3 83.2 83.6 85.1 85.2 84.7 99.7
21 2008 88.5 76.8 84.0 84.6 84.4 83.8 99.3
21 2009 88.7 71.5 86.0 85.6 84.3 83.9 99.6
21 2010 88.3 81.5 84.6 84.1 84.0 83.9 98.7
21 2011 88.3 95.2 81.7 83.6 81.9 83.7 99.2
21 2012 86.7 100.0 80.0 83.9 80.6 84.1 93.1
21 2013 86.4 100.0 85.3 83.3 80.5 84.7 90.7
21 2014 86.1 100.0 89.0 82.5 80.3 84.5 90.2
21 2015 87.3 97.8 91.9 85.0 81.2 85.9 90.8
21 2016 88.3 97.5 93.1 85.7 81.1 86.4 92.9
21 2017 89.6 96.8 95.6 86.0 81.9 87.2 95.6

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:12:56