Diagram

 

 Täckningsgrad i Västernorrland
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
22 2002 88.7 68.9 78.1 92.9 85.2 85.4 96.5
22 2003 89.2 68.0 84.1 88.9 92.5 87.7 92.8
22 2004 91.6 80.2 83.8 89.9 96.6 90.7 93.7
22 2005 90.0 82.6 82.8 88.9 95.4 89.9 90.1
22 2006 90.1 84.3 84.3 88.4 96.3 90.5 89.3
22 2007 90.0 82.8 81.9 88.6 95.6 89.8 90.3
22 2008 89.9 84.0 81.0 89.0 94.6 89.6 90.5
22 2009 90.8 89.1 85.7 90.9 93.0 90.8 90.8
22 2010 87.0 84.7 83.5 84.8 88.5 86.1 89.0
22 2011 84.8 80.0 82.7 79.7 83.9 81.9 91.7
22 2012 86.1 87.2 86.1 80.7 86.1 84.3 90.6
22 2013 85.6 98.7 87.6 81.2 85.5 85.6 85.6
22 2014 84.5 100.0 88.1 79.3 82.1 84.5 84.6
22 2015 80.8 100.0 84.4 74.9 76.2 80.1 82.4
22 2016 85.6 100.0 90.8 82.3 82.5 85.8 85.3

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 22JUN2017 10:40:04