Diagram

 

 Täckningsgrad i Jämtland
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
23 2003 83.8 74.3 70.4 75.1 86.4 78.7 96.5
23 2004 85.9 75.4 74.7 77.7 91.2 82.3 94.6
23 2005 84.6 77.4 76.8 78.4 91.1 83.0 88.5
23 2006 83.2 68.9 76.3 76.8 91.5 81.8 86.4
23 2007 84.9 76.1 81.8 79.7 92.7 84.9 84.9
23 2008 86.2 79.6 84.3 82.6 93.8 87.1 84.3
23 2009 85.2 79.7 80.4 82.5 90.1 85.0 85.6
23 2010 84.3 80.6 75.8 81.0 87.1 82.7 88.2
23 2011 83.4 78.6 75.7 80.3 86.0 81.7 87.2
23 2012 86.1 91.3 80.9 81.0 85.3 83.8 91.8
23 2013 85.9 95.3 84.3 80.5 85.1 84.5 89.5
23 2014 85.6 96.9 83.8 79.9 84.1 84.1 89.4
23 2015 85.0 94.6 84.8 79.1 83.4 83.5 88.7
23 2016 85.5 93.6 89.4 81.0 83.3 84.8 87.4
23 2017 86.9 94.2 92.4 84.4 83.7 86.7 87.4

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:12:56