Diagram

 

 Täckningsgrad i Västerbotten
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
24 2003 73.3 61.7 63.3 74.2 73.1 70.4 81.3
24 2004 73.9 59.3 61.6 72.4 72.4 69.0 87.5
24 2005 73.6 54.8 60.4 71.1 71.3 67.3 90.7
24 2006 75.5 54.7 63.0 73.9 74.8 69.9 90.7
24 2007 77.4 57.2 69.8 76.0 74.3 71.9 92.2
24 2008 79.0 60.6 76.0 78.9 75.3 74.8 90.2
24 2009 84.0 81.3 76.2 78.3 77.7 78.1 100.0
24 2010 84.3 93.2 75.4 79.6 81.8 81.4 92.3
24 2011 84.8 100.0 70.6 77.3 82.5 81.3 94.1
24 2012 84.3 96.2 75.8 77.5 80.4 80.6 94.3
24 2013 81.6 90.8 77.7 76.1 78.6 79.2 88.4
24 2014 82.2 88.5 79.3 76.0 78.0 79.0 91.1
24 2015 82.2 91.3 82.9 77.5 80.8 81.5 84.3
24 2016 82.7 92.1 83.2 78.7 81.3 82.3 84.0
24 2017 83.8 97.8 87.2 78.5 81.2 83.7 83.8

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:12:56