Diagram

 

 Täckningsgrad i Norrbotten
  Åldersklass
Län År 23-60 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60
25 2003 85.5 100.0 83.9 94.2 86.6 90.3 73.7
25 2004 85.5 88.6 85.1 92.8 85.6 88.4 78.5
25 2005 83.9 75.9 83.0 90.5 81.6 84.6 82.2
25 2006 84.6 68.2 83.8 90.4 82.9 84.5 84.8
25 2007 87.1 66.5 84.0 89.1 84.6 84.6 93.1
25 2008 88.3 78.7 85.9 87.2 87.0 86.2 93.2
25 2009 86.4 87.2 86.1 85.7 82.7 84.7 90.2
25 2010 85.8 85.7 83.8 81.5 82.7 82.7 92.7
25 2011 85.2 79.7 84.7 81.6 83.3 82.6 91.0
25 2012 83.2 76.3 85.8 81.3 79.0 80.5 89.3
25 2013 83.9 82.6 86.7 81.1 81.1 82.1 88.2
25 2014 84.9 83.3 88.3 82.5 84.0 84.1 87.0
25 2015 85.4 86.1 89.5 83.3 82.5 84.3 88.0
25 2016 84.8 84.6 89.8 83.3 82.7 84.3 86.2
25 2017 83.3 82.9 90.0 83.7 83.0 84.4 80.7

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:12:56