Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i Norra regionen
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Riket 23-60 78.9 79.1 80.1 80.4 80.1 79.2 79.7 80.5 81.4 81.7 82.4
Västernorrland 23-60 90.1 90.0 89.9 90.8 87.0 84.8 86.1 85.6 84.5 80.8 85.6
Jämtland 23-60 83.2 84.9 86.2 85.2 84.3 83.4 86.1 85.9 86.5 85.6 86.5
Västerbotten 23-60 75.5 77.4 79.0 84.0 84.3 84.8 84.3 81.6 83.1 83.2 83.9
Norrbotten 23-60 84.6 87.1 88.3 86.4 85.8 85.2 83.2 83.9 84.3 84.9 84.4

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 22JUN2017 10:39:38