Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i Norra regionen
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Riket 23-60 79.1 80.1 80.4 80.1 79.2 79.7 80.5 81.3 81.7 82.4 82.9
Västernorrland 23-60 90.0 89.9 90.8 87.0 84.8 86.1 85.6 85.1 81.3 86.1 87.7
Jämtland 23-60 84.9 86.2 85.2 84.3 83.4 86.1 85.9 85.6 85.0 85.5 86.9
Västerbotten 23-60 77.4 79.0 84.0 84.3 84.8 84.3 81.6 82.2 82.2 82.7 83.8
Norrbotten 23-60 87.1 88.3 86.4 85.8 85.2 83.2 83.9 84.9 85.4 84.8 83.3

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:10:59