Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i Södra regionen
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Riket 23-60 79.1 80.1 80.4 80.1 79.2 79.7 80.5 81.3 81.7 82.4 82.9
Kronoberg 23-60 75.6 76.3 75.1 72.7 71.2 70.3 70.0 69.7 71.2 71.9 71.5
Blekinge 23-60 78.2 84.2 88.0 90.0 82.4 81.6 81.3 83.1 80.6 81.1 84.5
Skåne 23-60 73.7 75.8 77.6 81.0 77.0 77.2 76.5 78.5 81.1 81.9 81.5

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:10:59