Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i Södra regionen
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Riket 23-60 78.9 79.1 80.1 80.4 80.1 79.2 79.7 80.5 81.4 81.7 82.4
Kronoberg 23-60 74.3 75.6 76.3 75.1 72.7 71.2 70.3 70.0 70.7 69.5 69.9
Blekinge 23-60 78.2 78.2 84.2 88.0 90.0 82.4 81.6 81.3 83.1 84.0 84.9
Skåne 23-60 73.8 73.7 75.8 77.6 81.0 77.0 77.2 76.5 78.4 81.0 81.9

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 22JUN2017 10:39:38