Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i Sydöstra regionen
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Riket 23-60 79.1 80.1 80.4 80.1 79.2 79.7 80.5 81.3 81.7 82.4 82.9
Östergötland 23-60 81.1 80.4 79.5 76.8 75.8 77.1 76.9 78.9 80.0 83.3 86.5
Jönköping 23-60 84.6 85.8 86.2 84.4 83.0 82.9 85.6 86.2 87.9 85.1 84.1
Kalmar 23-60 91.5 89.9 88.8 87.1 85.8 85.2 85.4 83.5 81.4 84.6 89.6

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:10:59