Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i region Stockholm
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Riket 23-60 79.1 80.1 80.4 80.1 79.2 79.7 80.5 81.3 81.7 82.4 82.9
Stockholm 23-60 73.5 74.8 75.2 74.6 74.5 74.2 74.7 74.5 73.9 75.1 75.8
Gotland 23-60 74.6 73.5 74.6 74.0 71.8 69.8 76.3 78.1 80.0 80.7 81.9

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:10:59