Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i region Uppsala-Örebro
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Riket 23-60 79.1 80.1 80.4 80.1 79.2 79.7 80.5 81.3 81.7 82.4 82.9
Uppsala 23-60 70.1 70.2 69.1 68.1 65.7 66.6 68.9 72.0 74.8 77.9 78.3
Södermanland 23-60 75.9 72.7 67.4 67.0 66.5 73.3 80.5 82.8 81.7 80.6 81.9
Värmland 23-60 82.5 81.5 80.2 82.3 84.1 86.8 89.0 89.1 89.8 89.9 91.5
Örebro 23-60 81.0 80.5 78.8 78.7 77.7 77.7 79.4 82.2 84.7 85.2 84.7
Västmanland 23-60 78.6 78.8 80.1 76.6 76.6 75.5 81.2 83.3 83.9 81.8 83.3
Dalarna 23-60 92.4 93.9 92.7 92.1 91.7 90.9 89.8 90.2 91.0 92.6 92.5
Gävleborg 23-60 89.3 88.5 88.7 88.3 88.3 86.7 86.4 86.1 87.3 88.3 89.6

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:10:59