Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i Västra regionen
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Riket 23-60 79.1 80.1 80.4 80.1 79.2 79.7 80.5 81.3 81.7 82.4 82.9
Halland 23-60 77.3 77.8 83.5 88.5 89.8 89.9 90.4 90.5 90.7 90.3 92.2
Västra Götaland 23-60 82.7 85.0 84.8 83.1 83.8 86.0 87.6 88.6 88.5 88.1 87.5

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 04APR2018 16:10:59