NKCx - Deltagande efter kallelse till gynekologisk cellprovtagning inom 3 månader och 1 år.

  Andel kallade kvinnor som tagit ett
gynekologiskt cellprov
Län Antal kallade
kvinnor 2018
inom 3 månader inom 1 år
Stockolm 97068 43 58
Uppsala 18842 34 59
Södermanland 13093 61 78
Östergötland 20558 61 71
Jönköping 21876 71 82
Kronoberg 7434 63 74
Kalmar 4111 73 83
Gotland 1992 45 58
Blekinge 6719 62 76
Halland 14951 71 82
Skåne 59895 54 68
Västra Götaland 85259 68 77
Värmland 11386 70 79
Örebro 17001 67 75
Västmanland 11175 41 52
Dalarna 14169 72 86
Gävleborg 13998 68 78
Västernorrland 8142 70 76
Jämtland 20289 76 81
Västerbotten 10623 74 80
Norrbotten 7975 64 81
Hela landet 466556 59 71

Uppdaterad 01OCT2020 13:21:07