NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Riket

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     14 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 7348 1.21
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 51195 8.42
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 532693 87.59
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 33267 5.47
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 20520 3.37
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 2736 0.45
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 3721 0.61
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 8456 1.39
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 166 0.03
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 1153 0.19
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 295 0.05
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 772 0.13
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 41 0.01

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).