NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Riket

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     38 0.01
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 7583 1.13
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 60717 9.01
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 601268 89.22
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 32947 4.89
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 18893 2.80
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 2054 0.30
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 6215 0.92
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 3198 0.47
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 121 0.02
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 1043 0.15
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 257 0.04
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 776 0.12
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 33 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).