NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 051 S:t Göran

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 106 0.77
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1631 11.92
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 10786 78.82
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 1387 10.14
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 894 6.53
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 113 0.83
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 261 1.91
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 104 0.76
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 0 0.00
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 19 0.14
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 6 0.04
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 20 0.15
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).