NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 051 S:t Göran

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     1 0.01
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 322 2.00
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1567 9.74
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 11979 74.49
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 1407 8.75
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 1704 10.60
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 176 1.09
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 279 1.73
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 382 2.38
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 1 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 22 0.14
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 7 0.04
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 12 0.07
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).