NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 088 (081) Huddinge

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 420 0.74
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 7847 13.91
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 48812 86.54
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 2339 4.15
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 2554 4.53
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 241 0.43
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 1035 1.83
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 1623 2.88
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 24 0.04
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 182 0.32
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 78 0.14
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 107 0.19
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 11 0.02

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).