NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 088 (081) Huddinge

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 428 0.45
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 16581 17.33
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 87890 91.87
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 2447 2.56
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 2816 2.94
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 189 0.20
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 1071 1.12
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 431 0.45
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 27 0.03
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 223 0.23
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 68 0.07
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 87 0.09
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 10 0.01

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).