NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 121 Uppsala

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     3 0.02
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 93 0.53
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 2706 15.35
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 15863 89.98
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 880 4.99
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 482 2.73
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 0 0.00
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 213 1.21
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 129 0.73
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 3 0.02
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 17 0.10
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 2 0.01
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 4 0.02
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).