NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 121 Uppsala

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 113 0.51
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 3755 16.82
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 20763 92.98
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 763 3.42
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 355 1.59
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 0 0.00
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 203 0.91
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 144 0.64
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 8 0.04
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 22 0.10
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 1 0.00
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 14 0.06
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).