NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 131 Eskilstuna

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 397 2.25
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 2025 11.48
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 16137 91.45
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 403 2.28
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 400 2.27
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 29 0.16
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 159 0.90
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 188 1.07
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 0 0.00
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 19 0.11
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 4 0.02
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 24 0.14
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 2 0.01

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).