NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 131 Eskilstuna

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 120 0.62
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 2176 11.32
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 18223 94.83
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 402 2.09
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 246 1.28
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 24 0.12
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 112 0.58
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 53 0.28
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 2 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 22 0.11
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 2 0.01
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 18 0.09
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).