NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 211 Linköping

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 30 0.09
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 2037 5.85
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 30617 87.90
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 2285 6.56
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 1369 3.93
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 113 0.32
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 0 0.00
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 334 0.96
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 19 0.05
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 58 0.17
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 14 0.04
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 2 0.01
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 2 0.01

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).