NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 211 Linköping

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 29 0.08
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1955 5.17
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 33134 87.65
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 2588 6.85
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 1435 3.80
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 49 0.13
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 296 0.78
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 166 0.44
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 11 0.03
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 89 0.24
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 23 0.06
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 3 0.01
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).