NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 231 Jönköping

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 548 2.08
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 2901 11.02
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 23488 89.26
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 1290 4.90
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 617 2.34
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 82 0.31
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 0 0.00
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 227 0.86
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 3 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 33 0.13
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 4 0.02
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 24 0.09
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 8 0.03

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).