NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 231 Jönköping

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 508 2.02
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 2896 11.52
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 22805 90.68
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 957 3.81
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 525 2.09
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 47 0.19
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 174 0.69
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 60 0.24
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 1 0.00
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 40 0.16
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 2 0.01
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 31 0.12
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 1 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).