NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 241 Växjö

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 81 0.79
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 380 3.70
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 9425 91.72
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 331 3.22
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 252 2.45
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 0 0.00
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 148 1.44
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 40 0.39
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 1 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 10 0.10
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 6 0.06
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 13 0.13
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).