NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 241 Växjö

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 46 0.40
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 341 2.94
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 10829 93.38
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 314 2.71
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 238 2.05
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 65 0.56
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 0 0.00
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 75 0.65
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 3 0.03
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 12 0.10
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 10 0.09
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 19 0.16
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 2 0.02

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).