NKCx - Diagnosprofilen 2016 för Lab 251 Kalmar

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 528 3.14
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1123 6.68
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 14325 85.22
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 906 5.39
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 598 3.56
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 204 1.21
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 46 0.27
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 115 0.68
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 2 0.01
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 25 0.15
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 9 0.05
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 53 0.32
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 1 0.01

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).