NKCx - Diagnosprofilen 2017 för Lab 251 Kalmar

  SNOMED Antal Procent
Ej tolkningsbar kodning     0 0.00
Provets kvalitet Ej bedömbart M09010 581 3.23
Provets kvalitet Endocervikala/metaplastiska celler saknas M09019 1071 5.95
Cytologisk bedömning Benignt prov M00110 15645 86.84
Skivepitel Lätt skivepitelatypi M69710 864 4.80
Skivepitel Lätt dysplasi/CIN 1/LSIL M74006 596 3.31
Skivepitel Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H) M69719 193 1.07
Skivepitel Måttlig dysplasi/CIN 2/HSIL M74007 4 0.02
Skivepitel Stark dysplasi/CIN 3/CIS/HSIL M80702 202 1.12
Skivepitel Skivepitelcancer M80703 12 0.07
Körtelepitel Körtelcellsatypi M69720 35 0.19
Körtelepitel Adenocarcinom/Adenocarcinom in situ M81403 18 0.10
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Atypi av oklar celltyp M69700 46 0.26
Atypi av oklar celltyp/annan celltyp Maligna celler av oklar celltyp/annan celltyp M80009 0 0.00

Observera att procentandelarna inte summerar till 100 eftersom vissa kategorier inte är uteslutande (t.ex. kan M09019 förekomma tillsammans med andra diagnoskoder).
Tilläggskoder ingår (kan ingå) i M09010 (Ej bedömbart).